Kort information om resmål för restresor


Istrien är ett landskap i Kroatien och en halvö som sträcker sig ut från Balkan i Adriatiska havet. Större delen av Istrien tillhör Kroatien och en mindre del utgör Sloveniens kustremsa. Den största staden i den Kroatiska delen är Pula. Stränderna är för det mesta klipp- och klappersten samt anlagda badterrasser.
Tyvärr hittas just nu inga sista minuten eller restresor till Istrien
  1

 


Denna webbplats är producerad av Uncover IT